IUK yn Lansio Rownd 3 Cystadleuaeth Ariannu Dadansoddi i Arloeswyr gwerth £3Miliwn: Prosiectau Bach

Bwriad y Gystadleuaeth Ariannu Dadansoddi i Arloeswyr yw helpu busnesau i fynd i’r afael a’u problemau dadansoddi a mesur presennol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn ymgynghoriad am ddim.

Dylai ceisiadau ddisgrifio’r broblem ac amcangyfrif gwerth datrys y broblem i’r cwmni. Cynhelir trafodaethau cychwynnol ym Medi 2018. Rhaid i brosiectau ddechrau erbyn Ionawr 2019, gorffen erbyn 31 Mawrth 2019 a phara hyd at dri mis.

Ceisiadau erbyn hanner dydd 6 Medi 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Awst 2018