Busnesau bach a chanolig yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018 i Gymru 2018 (Agor o 10 Medi)

Prifysgol Caerdydd: Yr uned ymchwil i Economi Cymru

A ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru?  A hoffech chi wybod sut mae eich aeddfedrwydd digidol yn cymharu ag eraill yng Nghymru?  Cwblhewch yr arolwg a byddwch chi’n derbyn eich sgôr aeddfedrwydd digidol yn rhad ac am ddim*

Fel y rhan fwyaf o wledydd eraill, mae Cymru yn mynd trwy gyfnod o drawsnewidiad digidol cyflym, gyda thechnolegau digidol yn chwarae rhan ganolog mewn busnesau a chymdeithas fel ei gilydd.  Dywed tystiolaeth o Arolygon Aeddfedrwydd Digidol blaenorol wrthym fod 50% o fentrau bach a chanolig (BBaChau) wedi defnyddio band eang cyflym iawn er mwyn cynyddu elw, a bod nifer tebyg yn cynyddu gwerthiant (48%).

Mae’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol yn mesur defnydd technoleg ddigidol mewn BBaChau yng Nghymru ac yn ceisio deall y newid dros amser.  Yn awr, byddem yn hoffi gwahodd BBaChau i gymryd rhan drwy ymuno â’r arolwg.  Bydd yr holl fusnesau sy’n cwblhau’r arolwg yn derbyn copi o’u Sgôr Aeddfedrwydd Digidol, wedi’i feincnodi yn erbyn eraill yng Nghymru (bydd hyn ar gael erbyn diwedd 2018).  Yn ogystal, drwy gwblhau’r arolwg, bydd BBaChau yn ein helpu i adeiladu darlun o’r economi ddigidol sy’n ymddangos yng Nghymru, a darparu gwybodaeth ar gyfer gwaith Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gefnogi ei ddatblygiad.

Gellir gweld yr arolwg yn: http://cardiff.qualtrics.com/jfe/form/SV_8eMeREH11FsZe4d

Cysylltwch â: superfast@cardiff.ac.uk

* Darparwch eich cyfeiriad e-bost a bydd eich sgôr aeddfedrwydd digidol ar gyfer eich busnes chi yn cael ei anfon atoch yn gynnar yn 2019.

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Awst 2018