Chwilio am fusnes bach gorau Cymru ar gyfer 2019

Agorodd Gwobrau Dathlu Busnesau Bach Ffederasiwn y Busnesau Bach 2019 ar 10 Awst.  Anogir busnesau bach a’r hunangyflogedig yng Nghymru i geisio. Bydd yr enillwyr Cymreig yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni ar 22ain Mawrth 2019 yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd.

Bydd y gwobrau’n cydnabod ac yn dathlu’r gorau o blith busnesau bach Cymru a’u cyfraniad enfawr i economïau rhanbarthol a chenedlaethol a chymunedau lleol.

Mae un ar ddeg categori ar gael.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Awst 2018