Menter Grantiau Busnesau Bach SmallBusiness.co.uk – gwahoddir Ceisiadau Mis Awst

Mae’r fenter hon yn rhoi cyfle i fusnesau newydd addawol (llai na 50 aelod staff) i dderbyn gwobr ariannol o £5,000 i’w helpu i sefydlu eu hunain a thyfu eu gweithrediadau yn fentrau llwyddiannus.

Bydd y buddugol yn gwmnïau sydd â’r potensial mwyaf yn eu sector, yn seiliedig ar ffactorau megis trosiant, twf, arloesi, dyhead, prosiectau addawol wedi eu cwblhau, contractau a enillwyd a phartneriaethau sydd wedi eu meithrin.

Gall yr arian fynd tuag at farchnata, buddsoddi mewn technoleg neu efallai gyflogi staff rhan-amser.

Ceisiadau erbyn 31 Awst 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Awst 2018