WorldLabs yn Lansio Cystadlaethau Elevating Ideas ar gyfer Busnesau Newydd

Mae’r gystadleuaeth hon yn cynnig cyllid i fusnesau newydd a syniadau arloesol o bob maes gyda’r nod o ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.

Bwriad y wobr o £50,000 yw rhoi help i fentrau newydd i gychwyn eu gweithrediadau.

Derbynnir ceisiadau gan entrepreneuriaid a busnesau newydd o bob cwr o’r byd, beth bynnag yw’r syniad a chefndir proffesiynol/addysgol yr ymgeisydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Medi 2018.

Rhagor o wybodaeth yma 

Dechrau busnes yn Nhorfaen? E-bostiwch dîm Economi a Mentergarwch Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Awst 2018