Benthyciadau Datblygu Proffesiynol a Gyrfa: Dyddiad Cau Ionawr 2019

Mae Benthyciadau Datblygu Proffesiynol a Gyrfa yn fenthyciadau banc y gellir eu defnyddio i dalu am gyrsiau/hyfforddiant sy’n helpu pobl gyda’u gyrfa neu eu cynorthwyo i ddychwelyd i’r farchnad lafur.

Caiff ymgeiswyr fenthyg rhwng £300 a £10,000.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu drosodd ac wedi byw yn y DU am o leiaf dair blynedd cyn i’w cwrs ddechrau.

Mae ymgeiswyr yn dechrau ad-dalu’r benthyciad (ynghyd â llogau ar gyfradd is) un mis ar ôl gadael eu cwrs.

Dyddiad cau : 25 Ionawr 2019.

Rhagor o wybodaeth ac www.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Rhagfyr 2018