Flamgard o Dorfaen yn derbyn Gwobr Bwrdd Masnach

Mae Flamgard Calidair ym Mhont-y-pŵl wedi derbyn Gwobr Bwrdd Masnach am gyfraniad rhagorol i fuddsoddi a masnach ryngwladol. Cyflwynwyd y wobr i Steve Edwards, y Rheolwr Gyfarwyddwr, ym mis Tachwedd 2018 mewn derbyniad masnach ryngwladol ym Mhrifysgol Abertawe. Cyflwynwyd y wobr iddo gan y Gwir Anrhydeddus Dr Liam Fox (Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach Ryngwladol) a Mr Alun Cairns (Ysgrifennydd Gwladol Cymru).

Trefnir y gwobrau gan yr Adran Masnach Ryngwladol i gydnabod busnesau sy'n:

  • hyrwyddo masnach rydd trwy allforio ac annog eraill i allforio
  • sbarduno buddsoddi nodedig i mewn i’r DU, felly’n creu cyfoeth a swyddi
  • dangos defnydd rhagorol o gyllid mewn masnach ryngwladol
  • dangos dulliau arloesol o ehangu marchnadoedd rhyngwladol
  • gwneud cyfraniad sylweddol at ddiogelwch a sefydlogrwydd yn y DU a/neu dramor trwy fasnach a buddsoddi
  • hyrwyddo amrywiaeth a chynwysoldeb trwy fasnach ryngwladol ac annog  ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth

Wrth siarad ar ôl y cyflwyniad, dywedodd Steve Edwards: "Mae'r wobr hon i'n staff hynod dalentog - rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein rôl ym maes masnach ryngwladol y DU, ac rydym yn falch o arddangos peirianneg o Brydain ar draws y byd. Rydym ni'n peiriannu'r holl siocleddfwyr o safon uchel yma yn y DU ond maent yn cadw pobl yn ddiogel dros y byd i gyd.”

Dysgwch mwy am Flamgard Calidair yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Rhagfyr 2018