Digwyddiad Nadoligaidd a'r Digrifwr Mike Bubbins yn cloi blwyddyn lwyddiannus arall i glwb Busnes Torfaen

Mynychodd dros 60 o bobl ddigwyddiad Nadolig Llais Busnes Torfaen 2018 ar 6 Rhagfyr yng Nghlwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Cwmbrân. Fe wnaeth yr aelodau, gwesteion a nifer o fusnesau newydd fwynhau noson o hwyl a chwerthin wrth i'r siaradwr gwadd, y digrifwr a'r actor Mike Bubbins ddiddanu ei gynulleidfa.

Cafodd y sawl a fynychodd hefyd y cyfle i fwynhau rhwydweithio anffurfiol a bwffe Nadoligaidd yn y digwyddiad blaenllaw hwn a oedd yn binacl i un o glybiau busnes rhwydweithio mwyaf poblogaidd y rhanbarth.

Noddwyd y digwyddiad gan Everett, Tomlin, Lloyd & Pratt, cwmni cyfreithiol lleol, ac aelod blaenllaw o Lais Busnes Torfaen. 

Dywedodd Ashley Harkus, Cadeirydd Llais Busnes Torfaen a Phartner/Rheolwr gydag Everett Tomlin Lloyd and Pratt “Bu’n flwyddyn brysur arall i Lais Busnes Torfaen ac mae’n wych gweld bod ein digwyddiad Nadolig yn profi i fod yn noson wych, ‘na ddylid ei methu” i unrhyw un sy’n rhan o’r sîn busnes lleol. Mae digon o gyfleoedd rhwydweithio wedi eu trefnu ar gyfer  2019 ac edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu busnesau newydd i’n plith ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd.”

Mae Llais Busnes Torfaen yn glwb busnes sefydledig sy'n cynnig llu o fanteision i'r aelodau. Gall aelodau fynychu'r digwyddiadau rhwydweithio chwarterol, clywed gan siaradwyr ysbrydoledig a manteisio ar y cyfleoedd i hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i'w busnes. Yn ogystal â hyn, mae’r aelodaeth yn cynnig gwerth ardderchog am arian gyda phrisiau 2019 yn dechrau o £48.00 y flwyddyn yn unig.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Rhagfyr 2018