Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau Torfaen am eu llwyddiannau yn ystod 2018

Mae nifer o fusnesau a ac unigolion proffesiynol o Dorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol yn ystod 2018 wedi cwrdd â’r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen.

 Cafodd arweinwyr busnes o amrywiaeth o sectorau gan gynnwys gwasanaethau ariannol, gweithgynhyrchu, TG/Digidol a bwyd eu llongyfarch am eu llwyddiannau mewn cinio rhwydweithio anffurfiol yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, yn Llantarnam, Cwmbrân ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 4ydd.

 Wrth siarad yn y digwyddiad, diolchodd Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Hunt, i fusnesau am eu cyfraniad i fywydau pobl leol a’r economi leol, gan ddweud  “Mae’n ardderchog bod busnesau yn Nhorfaen ac unigolion proffesiynol yn eu meysydd ar draws y fwrdeistref yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith caled a’u sgiliau trwy dderbyn gwobrau. Mae hefyd wedi bod yn bleser cwrdd heddiw â chwmnïau o Dorfaen sydd wedi cymryd camau breision o ran eu busnesau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Rydw i’n dymuno 2019 llwyddiannus i holl fusnesau’r fwrdeistref.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Rhagfyr 2018