Canlyniadau blwyddyn gyntaf da iawn i fusnes yswiriant newydd Torfaen

Yn ôl y South Wales Argus, mae brocer yswiriant arbenigol yng Ngwent, Quote Detective, sy’n tyfu’n gyflym, wedi cyhoeddi canlyniadau blwyddyn gyntaf da dros ben.

Mae’r brocer yswiriant arloesol, sydd ar hyn o bryd yn cyflogi 45 o bobl yn ei brif swyddfa ar Stad Parc Mamhiliad, Pont-y-pŵl, yn gobeithio cynyddu’r nifer hwnnw i ryw 65 erbyn diwedd y flwyddyn hon.

Mae Quote Detective wedi cyhoeddi ffigurau trosiant o £1.8m ar Bremiwm Ysgrifenedig Gros (GWP) o £12m o gymharu gyda £3m GWP ym mis Chwefror y llynedd ar drosiant o £500,000 pan roedd nifer y staff yn 13 yn unig.

Darllenwch fwy yn y  South Wales Argus

Graddiodd Quote Detective yn 2017 o’u pencadlys yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, yr hwb yng Nghwmbrân sy’n cefnogi cwmnïau technoleg gyda swyddfeydd o ansawdd uchel a chymorth busnes. 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Chwefror 2018