Cyllid Ecwiti wedi ei Gyhoeddi ar gyfer Cystadleuaeth Arloesi Dronau Byd-eang

Mae Cystadleuaeth Cychwyn Busnes Arloesi Dronau (DISC) a weithredir gan Krypto Labs yn gyfle ariannol i fusnesau newydd sy’n arloesi yn y sector technoleg drôn.

Caiff unigolion, timau, cwmnïau a myfyrwyr o bob cwr o’r byd wneud cais am gymorth tuag at brosiectau sy’n medru dangos pwysigrwydd cynyddol technoleg dronau. Mae’r sectorau yn cynnwys ffotograffiaeth o’r awyr, darogan y tywydd, trafnidiaeth, logisteg, rheoli argyfwng ac adeiladau, gweithrediadau chwilio ac achub a gorfodi’r gyfraith.

Ceisiadau erbyn 8 Ebrill 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Chwefror 2018