Dyfarnu Gwobr Solar Ewropeaidd 2018 - Agored i Geisiadau

Mae Dyfarniad Gwobr Solar Ewropeaidd yn cydnabod ymrwymiad eithriadol i ynni adnewyddadwy. Mae’r Wobr yn anrhydeddu prosiectau a mentrau arloesol.

Er nad oes gwobr ariannol yn cael ei rhoi, ystyrir bod y Wobr Solar yn nod ansawdd rhyngwladol.

I ddelio â’r ystod eang o brosiectau pontio ynni, gwahoddir ceisiadau mewn amrywiol gategorïau yn amrywio o a chan gynnwys cwmnïau diwydiannol a masnachol neu ffermwyr, cymdeithasau/mudiadau lleol neu ranbarthol, perchnogion neu weithredwyr sefydliadau ynni adnewyddadwy a chludiant a symudedd.

 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  31 Mai 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Mawrth 2018