Croesawu Prentis Crefft Mwyngloddio Benywaidd Cyntaf Big Pit

Yn sgil cyflwyniad llwyddiannus cynllun prentisiaeth newydd, mae’n bleser gan Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru gyhoeddi penodiad dau brentis mwyngloddio... a’r tro hyn rydyn ni’n torri newydd!

Diolch i nawdd ychwanegol gan Gronfa Ddatblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (BBNPA), mae Big Pit wedi penodi Emma Long o’r Fenni a Lee Thomas o Dreorci yn yr ail don o brentisiaid.

 Dywedodd Rheolwr y Lofa, Huw Jones: “Mae’r ddau brentis gwreiddiol, Ben Monro a Dai Powell, bellach wedi bod gyda ni am 6 mis ac wedi bod yn gaffaeliad mawr i Big Pit. Rydyn ni wrth ein bodd yn gallu penodi dau brentis arall ac yn diolch o galon i BBNPA am eu cefnogaeth. Mae’n bleser cael croesawu Emma a Lee ac mae cael Emma fel prentis mwyngloddio benywaidd cyntaf Cymru yn profi fod Big Pit ar flaen y gad yn darparu cyfleon i’r genhedlaeth nesaf o staff ein hamgueddfa o safon ryngwladol.”

 Bydd Emma a Lee yn derbyn hyfforddiant galwedigaethol ac yn ennill profiad ymarferol tra’n cydweithio â’r tîm cynnal a chadw, yn ogystal â dod yn aelodau rhan amser o'r Tîm Achub Glofeydd lleol. Wedi chwe mis o hyfforddiant, bydd y Prentisiaid yn dod yn Dywyswyr Tanddaear. 

Arferai Lee fod yn Gynorthwy-ydd Oriel yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd: “Mae glo yn fy ngwaed gyda nifer o’r teulu wedi gweithio yn y diwydiant, ac roedd e’n gyfle rhy dda i’w golli i weithio yn Big Pit.”

 Meddai Emma: “Rydw i wrth fy modd yn gweithio yn Big Pit ac mae’n fraint cael y cyfle i fod y ferch gyntaf i ddod yn brentis mwyngloddio!”

 Mae’r prentisiaethau yn rhan o ymrwymiad parhaus Amgueddfa Cymru i wella’r sylfaen sgiliau draddodiadol yng Nghymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Chwefror 2018