Dywedwch eich dweud: Annog Cyflogwyr i ddylanwadu ar Sgiliau ac Anghenion ar draws De-ddwyrain Cymru

Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) yw’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol De-ddwyrain Gymru/Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Rydym yn gyfrifol am ddarparu argymhellion i Lywodraeth Cymru i ddylanwadu a blaenoriaethu'r defnydd o gyllid sgiliau, er mwyn darparu’r gyflogaeth a’r sgiliau mae diwydiant yn eu hangen er mwyn galluogi ein heconomi i ffynnu a thyfu. Mae ein hargymhellion yn ffurfio rhan o'r Cynllun Rhanbarthol Sgiliau a Chyflogaeth flynyddol a bydd yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru yn yr haf.

I lywio argymhellion hyn mae angen i'r bartneriaeth deall anghenion cyflogaeth a sgiliau busnesau ar draws y rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Dyma eich cyfle i helpu drwy gael dweud eich dweud. Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch chi ystyri’r cwestiynau o fewn yr arolwg, ni ddylai gymryd mwy na 20 munud i gwblhau. Bydd yr arolwg yn rhedeg tan 4 Mawrth 2018.

 

I gymryd rhan ewch at:
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Chwefror 2018