Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Cymru - Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2018

Mae gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn dathlu talent, llwyddiant a chyflawniad ym maes arweinyddiaeth yng Nghymru.

Gallwch enwebu eich hun neu enwebu rhywun rydych chi’n ei adnabod sy'n cynrychioli rhagoriaeth fel arweinydd busnes ac sy'n haeddu cydnabyddiaeth, yn eich barn chi.

Dyma'r categorïau eleni:

  • cyfarwyddwr y flwyddyn

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - anweithredol

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes newydd

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - sector cyhoeddus/trydydd sector

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - byd-eang

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - cynwysoldeb

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - arloesi

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol

  • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes teuluol

  • gwobr y cadeirydd am ragoriaeth fel cadeirydd ac am arferion bwrdd

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 28 Chwefror 2018 a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 30 Mawrth 2018.

Cyhoeddir enwau'r enillwyr yng nghinio'r gwobrau ddydd Gwener 11 Mai 2018 yn Stadiwm SSE Swalec, Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Chwefror 2018