IUK yn lansio Cystadleuaeth Ariannu Gwelyau Prawf £ 4.5 miliwn y GIG: EOI

Mae Innovate UK (IUK) wedi lansio Cystadleuaeth Ariannu Gwelyau Prawf y GIG (llinyn busnes) ar gyfer prosiectau sy’n integreiddio arloesi newydd o ran gwasanaeth a chynnyrch a all greu gwelliannau sylweddol i iechyd ar gyfer yr heriau mwyaf i iechyd a gofal yn ein hamser.

Gall costau prosiectau cymwys amrywio o £500,000 i £ 1.5 miliwn. Rhaid i ymgeiswyr fod yn fusnesau bach neu ganolig (BBC) a chanddynt gynnyrch digidol sy'n barod i'r farchnad. Mae meini prawf eraill yn berthnasol.

Y nod yw canfod busnesau sydd â chynnyrch digidol sy’n barod i’r farchnad ac wedi alinio â her gofal ac iechyd, sy’n  bodloni holl ofynion rheoleiddio a diogelwch.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Mawrth 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Chwefror 2018