Mwy o gymorth iaith Gymraeg ar gael i fusnesau bach yn Nhorfaen

Bydd cynllun newydd yn rhoi mwy o gefnogaeth i Fusnesau Bach a Chanolig yn Nhorfaen sydd am ddefnyddio'r Gymraeg yn eu busnes.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn gynharach eleni y byddai buddsoddiad newydd i gefnogi busnesau bach a chanolig i ddod yn fwy dwyieithog. Mae hyn bellach ar gael i fusnesau yn Nhorfaen trwy wasanaethau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Sara Peacock yw'r Swyddog Cymorth Cymraeg i Fusnesau sy'n gyfrifol am gynorthwyo busnesau yn yr ardal gyda dwyieithrwydd. P'un a yw hyn trwy osod arwyddion sydd yn y Gymraeg a'r Saesneg, ychwanegu llofnod e-bost Cymraeg, helpu gyda chyfieithiadau byr neu helpu perchnogion busnesau i gael mwy o hyfforddiant ar gyfer eu staff Cymraeg.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Peacock ar 07809 731578 neu Sara.Peacock@BusinessWelsh.Wales.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Chwefror 2018