Syrfëwr gosodiadau a datblygu wedi ei phenodi yn Johnsey Estates, Stad Parc Mamhilad, Torfaen

Yn ôl y South Wales Argus, mae busnes eiddo arweiniol Cymru Johnsey Estates wedi penodi Isabelle Bateman fel ei syrfëwr gosodiadau a datblygu.

Mae’r gweithiwr eiddo proffesiynol 24 oed, a elwir yn Izzy, wedi cael y cyfrifoldeb o ddelio gyda phortffolio stadau amrywiol y cwmni o Bont-y-pŵl ar Stad Parc Mamhilad, Pont-y-pŵl.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Chwefror 2018