The Seed Fund yn Agor ar Gyfer Arddangos Cwmnïau Bwyd Newydd y DU yn 2018

Sefydlwyd The Seed Fund gan arbenigwyr brandiau bwyd, The Collaborators, yn 2013 ac fe’i cefnogir gan amrywiol gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus, marchnata cymdeithasol ac ecwiti preifat.

Nawr yn ei bumed flwyddyn, mae’r Seed Fund yn cefnogi brandiau bwyd newydd yn y DU i ddod yn fusnesau llwyddiannus ac ysbrydoledig. Nod allweddol y gronfa yw helpu busnesau newydd a chynhyrchwyr bach i dyfu a ffynnu yn y sector bwyd a diod.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30ain Ebrill 2018

Rhagor o wybodaeth yma 
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Chwefror 2018