Brecwast Busnes Torfaen yn mynd I'r afael â Throsedd seibr

Daeth dros 50 o aelodau o gymuned fusnes Torfaen ynghyd yng Nghlwb Golff Greenmeadow i drafod trosedd seibr a diogelu data.

Rhoddodd arbenigwyr yn y diwydiant John Hurst a Luke Hodge o b2b IT Services gyngor ymarferol i fusnesau ar amddiffyn eu hunain rhag bygythiadau seibr newydd.

Hefyd rhoddon nhw gyflwyniad i’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ac esbonion nhw sut all busnesau sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gyfraith newydd.

Trefnwyd y digwyddiad gan dîm economi a mentergarwch cyngor Torfaen.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Chwefror 2018