Busnesau yn Nhorfaen yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am anghenion sgiliau yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru

Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) yw’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol De-ddwyrain Gymru/Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Rydym yn gyfrifol am ddarparu argymhellion i Lywodraeth Cymru i ddylanwadu a blaenoriaethu'r defnydd o gyllid sgiliau, er mwyn darparu’r gyflogaeth a’r sgiliau mae diwydiant yn eu hangen er mwyn galluogi ein heconomi i ffynnu a thyfu. Mae ein hargymhellion yn ffurfio rhan o'r Cynllun Rhanbarthol Sgiliau a Chyflogaeth flynyddol a bydd yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru yn yr haf.

I lywio argymhellion hyn mae angen i'r bartneriaeth deall anghenion cyflogaeth a sgiliau busnesau ar draws y rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Dyma eich cyfle i helpu drwy gael dweud eich dweud. Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch chi ystyri’r cwestiynau o fewn yr arolwg, ni ddylai gymryd mwy na 20 munud i gwblhau. Bydd yr arolwg yn rhedeg tan 12 Mawrth 2018. Byddwn yn gwerthfawrogi os allwch ymateb cyn gynted ag sy’n bosib.

I gymryd rhan ewch at: www.smartsurvey.co.uk

Bydd ymatebion yn gyfrinachol ac yn cael eu trin yn ddienw o fewn unrhyw ddadansoddiad, ni fydd unrhyw sylwadau yn gysylltiedig ag unrhyw fusnes penodol neu unigolyn. Bydd eich ymatebion yn helpu i lywio blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau a chyflenwi, a gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru o fewn y Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth. 

Os hoffech chi roi mwy o fanylion drwy e-bost, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag LSkIP@wlga.gov.uk

 Os cewch chi unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r arolwg ar-lein hwn, cysylltwch â arolygon@unedddatacymru.gov.uk.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Chwefror 2018