Llywodraeth Cymru yn Cyhoeddi £3 Miliwn ar gyfer Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Bwyd Cymru

Mae’r rhaglen hon wedi ei llunio i gynyddu nifer y gweithwyr gyda sgiliau yn y diwydiant bwyd a diod ar ôl Brexit.

Yn cael ei gweithredu gan Lantra, bydd y fenter yn darparu hyfforddiant datblygu technegol a hyfforddiant staff ar gyfer cwmnïau bwyd a diod sydd wedi eu lleoli ac yn gweithredu yng Nghymru. Bydd yn cynnwys hyfforddiant achrededig a di-achrededig, ynghyd â chymorth mewnol penodol i gwmnïau. Dros y tair blynedd gyntaf, disgwylir y bydd y rhaglen yn cefnogi 650 o fusnesau.

Disgwylir i’r rhaglen lansio ar 1 Ebrill 2018 a rhedeg hyd at 2023.

Mae rhagor o wybodaeth am Sgiliau Bwyd Cymru ar gael trwy gysylltu gyda Lantra Wales@Lantra.co.uk

01982 552646

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Chwefror 2018