Maes Awyr Caerdydd yn adrodd cynnydd mawr yn y nifer o deithwyr blynyddol

Yn ôl Wales Online,dywedodd y CadeiryddRoger Lewis y bydd y maes awyr yn cyrraedd pwynt cyfartal eleni. Gwelodd Maes Awyr Caerdydd nifer y teithwyr yn codi 9% yn 2017 ac mae’n hyderus o weld twf digid dwbl eleni.

Mae’r maes awyr yn Rhws, sydd ym meddiant llawn Llywodraeth Cymru ond sy’n cael ei weithredu fel cwmni masnachol hyd braich, wedi delio ag 1.46 miliwn o deithwyr i mewn ac allan.

Mae’r nifer yn cynrychioli’r perfformiad gorau mewn wyth mlynedd.

Rhagor o wybodaeth yn Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Ionawr 2018