Lansio Canllaw Seiberddiogelwch ar gyfer busnesau bach

Mae canllaw seiberddiogelwch ar gyfer busnesau bach wedi cael ei gyhoeddi gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol. Mae'r canllaw yn rhoi awgrymiadau a chyngor da ar sut i atal ymosodiad seiberddiogelwch ac mae'n cwmpasu data wrth gefn, system amddiffyn malware, diogelu dyfeisiau symudol, defnyddio cyfrineiriau i ddiogelu data, a ffyrdd o osgoi ymosodiadau o we-rwydo.

I gael gwybodaeth bellach a fyddech cystal â mynd i wefan NCSC 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ionawr 2018