IUK ti Lansio Ail Rownd Catalydd Technoleg Iechyd Digidol

Mae'r catalydd technoleg iechyd digidol yn rhaglen gyllido gwerth £35 miliwn i'w ariannu trwy Gronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol dros gyfnod o bedair blynedd. Ail alwad cronfa'r catalydd yw cefnogi prosiectau sy'n datblygu datrysiadau technoleg ddigidol newydd i heriau gofal iechyd.

Rhaid i brosiectau ganolbwyntio ar ddatblygiad iechyd digidol neu dechnolegau meddygol digidol.

Bydd busnesau yn y DU yn medru gwneud cais am gyfran o hyd at £8 miliwn

Ceisiadau’n agor 15 Chwefror 2018: Dyddiad cau  18 Ebrill 2018.

Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018