Innovate UK yn Lansio Elfen 1 Cystadleuaeth Sector Gwyddorau Iechyd a Bywyd

Trwy’r gystadleuaeth hon, mae Innovate UK (IUK) yn buddsoddi mewn prosiectau arloesi sy’n ysbrydoli nwyddau, prosesau a gwasanaethau newydd sy’n delio â heriau yn y gwyddorau iechyd a bywyd.

Y nod yw datblygu prosiectau arloesol sy’n arwain at fwy o gynhyrchedd amaethyddol, bwyd o well safon a chynaliadwyedd neu ganlyniadau gofal iechyd gwell.

Mae IUK eisiau ariannu portffolio o brosiectau, ar draws gwahanol dechnolegau, marchnadoedd a thechnolegau o aeddfedrwydd gwahanol. Gall y rhain gynnwys astudiaethau dichonolrwydd, ymchwil diwydiannol neu ddatblygiadau arbrofol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : 28 Mawrth 2018.

Rhagor o wybodaethyma 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Ionawr 2018