Innovate UK yn Lansio Elfen 2 Cystadleuaeth Sector Technolegau Newydd a Galluogol

Mae Innovate UK (IUK) i fuddsoddi mewn prosiectau arloesol sy’n ysbrydoli nwyddau, prosesau a gwasanaethau newydd sy’n medru delio â heriau mewn technolegau newydd a galluogol.

Y nod yw helpu busnesau’r DU i ehangu eu gweithgareddau arloesi, chwalu marchnadoedd presennol a chanfod ffynonellau refeniw newydd.

Mae IUK eisiau ariannu portffolio o brosiectau, ar draws gwahanol dechnolegau, gwahanol farchnadoedd a thechnolegau o aeddfedrwydd gwahanol.

Gall busnes ymgymryd â’r prosiect ei hun neu gydweithredu ag eraill.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  28 Mawrth 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Ionawr 2018