Mae Green & Co, ymgynghorwyr Cyfrifon a Threth yng Nghwmbrân wedi cyhoeddi'r dyddiadau pwysig canlynol

Mae Green & Co, ymgynghorwyr Cyfrifon a Threth yng Nghwmbrân wedi cyhoeddi’r dyddiadau pwysig canlynol

1 Ionawr

Talu Treth Gorfforaeth ar gyfer y cyfnodau cyfrifyddu a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

7 Ionawr

Dyddiad cwblhau ffurflenni TAW a thaliad ar gyfer chwarter 30 Tachwedd 2017 (taliad electronig)

14 Ionawr

Cyflwyno ffurflenni CT61 a thalu treth ar gyfer y chwarter sy’n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2017

19 Ionawr

Ffeilio ffurflen fisol CIS

Didyniadau Talu Wrth Ennill, benthyciadau myfyrwyr a CIS yn ddyledus ar gyfer y mis hyd at 5 Ionawr 2018

22 Ionawr

Dylai taliadau Talu Wrth Ennill, YG, CIS a rhwymedigaethau benthyciadau myfyrwyr fod wedi clirio yng nghyfrif banc HMRC

31 Ionawr

Dyddiad ffeilio electronig ar gyfer ffurflenni treth hunan asesiad personol, partneriaeth ac ymddiriedolaeth ar gyfer 2016 - 17

Gweddill rhwymedigaethau 2016 -17 yn ddyledus

Dylai Tŷ’r Cwmnïau fod wedi derbyn cyfrifon diwedd blwyddyn 30 Ebrill 2017

Dylai HMRC erbyn hyn fod wedi derbyn ffurflenni CT600 ar gyfer cwmnïau y mae eu cyfnodau cyfrifo yn dod i ben ar 31Ionawr  2017

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ionawr 2018