Busnes gwasanaethau meddalwedd yswiriant ym Mhont-y-pŵl yn ystyried meithrin ei ddoniau ei hun

Yn ôl y South Wales Argus, mae cwmni 'insurtech' Next Venture Technologies sydd wedi ei leoli yng Nghymru yn ystyried hybu ei fusnes drwy feithrin doniau brodorol.

Dywed y busnes, sydd wedi ei leoli ym Mharc Mamheilad, Pont-y-pŵl, y bydd y cam nid yn unig yn arbed arian i’r cwmni ond gallai hefyd helpu i atal mudo ymenyddol yng Nghymru.

Dywed Stephen  Peck, sylfaenydd a chyfarwyddwr technegol Next Venture bod y busnes yn ystyried meithrin cysylltiadau agos gyda phrifysgolion a cholegau lleol i weld sut y gallant weithio ar y cyd i helpu i lenwi gyrfaoedd sydd yn wag yn y busnes meddalwedd.

Mae Craig Teague, 31 oed o Dref Gruffydd ger Pont-y-pŵl, datblygwr meddalwedd gyda Next Venture, yn enghraifft o ddawn ‘brodorol’ mewnol  y mae Next Venture yn anelu i’w datblygu. Fe wnaeth Craig, a fynychodd Ysgol Gorllewin Mynwy, Coleg Pont-y-pŵl ac Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, fachu’r cyfle i sicrhau swydd yn Next Venture pan gododd y cyfle.

Meddai Craig: “Mae gennym lawer o wasanaethau a chwsmeriaid newydd ar y gweill ar gyfer y busnes ac felly digon o gyfleoedd ar gyfer datblygwyr meddalwedd newydd i feithrin gyrfa â ffocws ar fusnes yn lleol ac anogaf unrhyw raddedigion newydd i gysylltu â ni.”

Mwy am yr hanes yma yn y South Wales Argus

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Ionawr 2018