Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elizabeth yn Cynnig Cyllid ar gyfer Crefftwriaeth

Amcan Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elisabeth (QEST) yw cefnogi rhagoriaeth mewn crefftau Prydeinig. Mae'r rhaglen yn cynnig ysgoloriaethau a phrentisiaethau.

Yr ymgeiswyr sy'n gymwys yw crefftwyr boed ddynion neu fenywod o bob oed sy'n byw ac yn gweithio'n barhaol yn y DU. Rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod eisoes yn meddu ar lefel uchel o sgil a'u bod wedi ymrwymo'n gadarn i'w crefft .

Mae QEST yn helpu i ariannu cyflogau, costau hyfforddi a/neu ddefnyddiau.  Y dyddiad cau ar gyfer y cais cyntaf am gyllid yn 2018 yw 12 Chwefror 2018.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22nd Ionawr 2018