Her Cydnabod Rhent – Cronfa £2 Filiwn yn Cael Ei Lansio i Helpu Pobl Sy'n Rhentu i Gychwyn ar yr Ysgol Dai

Mae'r gronfa hon yn herio cwmnïau i ddatblygu ceisiadau newydd, neu adeiladu ar rai sy'n bodoli eisoes, i alluogi tenantiaid sy'n rhentu i gofnodi a rhannu eu data rhent gyda benthycwyr ac asiantaethau cyfeirio credyd.

Bydd y gystadleuaeth yn darparu rownd gychwynnol o gyllid grant i chwe chynnig addawol gan egin entrepreneuriaid, pob un yn derbyn £100,000 i gefnogi datblygu cais / cynnyrch prototeip a fydd yn helpu i alluogi 11 miliwn o bobl sy'n rhentu ym Mhrydain i wella eu sgoriau credyd a'u siawns o gael morgais.

Ceisiadau’n cau 9 Mawrth 2018.

Datblygu’n rhedeg rhwng Ebrill - Hydref 2018.

Manylion pellach ar gael yma
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Ionawr 2018