Cwmnïau yn Nhorfaen wediu cynnwys yn rhestr busnesau Busnesau Mawr 2018 Cymru Ar-lein

Dau fusnes yn Nhorfaen yr ydym yn debygol o glywed mwy amdanynt yn 2018.

Protect Your Gadget, sydd wedi ei leoli yng Nghwmbrân yw'r gwasanaeth cymharu yswiriant teclynnau cyntaf, a lansiwyd gan Comparison Creator,  Springboard Cwmbrân, tra bod Pro Steel Engineering, y cwmni dur arbenigol sy'n cynnig gwasanaethau adeiladu, creu a rheoli prosiectau proffesiynol, wedi prynu ffatri ym Mhont-y-pŵl ac mae'n bwriadu recriwtio 50 o aelodau newydd o staff, gan gynnwys weldwyr a gwneuthurwyr medrus.

Darllenwch mwy ar Gymru Ar-lein

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ionawr 2018