Llywodraeth Cymru'n Agor Trydedd Rownd Grant Busnes Gwerth £40miliwn i Ffermydd

Mae’r rhaglen ar gael i ffermwyr yng Nghymru i’w helpu i leihau eu hallyriadau carbon, gwella’u gwydnwch a dod yn fwy cystadleuol, gan gynnwys trwy arallgyfeirio.

Bydd y cynllun yn galluogi ffermwyr i weithredu mewn ffordd fwy effeithlon a chyfeillgar i’r amgylchedd a gwneud eu busnesau’n fwy llwyddiannus.

Bydd cefnogaeth ariannol yn cael ei dosbarthu ar raddfa grant o 40% dros gyfnod o bedair blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000, a’r mwyafrif yw £12,000.

Bydd ffermwyr ar draws Cymru’n gallu buddsoddi mewn eitemau sy’n gysylltiedig â:

  • Iechyd, geneteg a pherfformiad anifeiliaid
  • Rheoli cnydau
  • Effeithlonrwydd Ynni
  • Effeithlonrwydd adnoddau
  • TGCh

Mae’r cynllun ar agor i geisiadau o amrywiaeth eang o fusnesau sy’n ymwneud yn bennaf â chynhyrchu cynnyrch amaethyddol.

Gall busnesau gyflwyno Mynegiannau o Ddiddordeb mewn nifer o gyfnodau gyda lleiafswm o £3,000 i bob cais.  Mwyafswm y ceisiadau i gyd yw £12,000.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Mawrth 2018.

Mwy o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Chwefror 2018