2il Wobrau Merched mewn Arloesi 2018 ar agor ar 30ain Gorffennaf

Mae Innovate UK yn chwilio am fenywod sy’n dod i’r amlwg mewn arloesi mewn busnes ac sydd, gyda chefnogaeth gwobr, yn debygol o gael effaith sylweddol ar un o Heriau Mawr Strategaeth Ddiwydiannol: DA a Data, Heneiddio’n Iach, Twf Glân, Dyfodol Mudoledd.

 Mae’r gwobrau ar agor i ddechreuwyr, cyd-ddechreuwyr neu uwch swyddogion mewn cwmnïau yn y DU sydd wedi bod yn masnachu ers o leiaf blwyddyn. 

Dysgwch fwy am y gystadleuaeth a chymwyster yma 

Nodwch y Dyddiad : 8 Tachwedd 2018: Digwyddiad Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Gorffennaf 2018