Traean o siopwyr Prydain eisiau gweld mwy o gynnyrch o Gymru ar silffoedd archfarchnadoedd.

Dywed llais sector bwyd a diod Cymru (Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru) fod busnes yn ffynnu yng Nghymru diolch i enw da Cymru am gynhyrchu cynnyrch ffres a naturiol.  Mae’n dweud hefyd a bod cwsmeriaid o bob rhan o wledydd Prydain yn galw am gael rhagor o gynnyrch o Gymru ar silffoedd yr archfarchnadoedd.  

 Dyma ddywed ymchwil a gyhoeddwyd yn adroddiad ‘Gwerth Cymreictod’ sy’n dangos fod galw cryf gan siopwyr o bob rhan o wledydd Prydain am gynnyrch o Gymru.  Mae hefyd yn dangos y byddai'n well gan bron i hanner poblogaeth Prydain brynu cig oen a brand Cymru arno nag unrhyw gig oen arall.   

Mwy yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Gorffennaf 2018