Barclays yn Lansio Benthyca Anwarantedig am £100,000 gydag 'Ariannu mwy Cyflym' i fusnesau bach a chanolig

Mae Barclays wedi lansio gwerth £100,000 o fenthyca anwarantedig – gan ddyblu ei mwyafswm ar gyfer benthyciadau busnes anwarantedig i fusnesau bach a chanolig o £50,000 i £100,000.

Y disgwyl yw y bydd y cam yn helpu busnesau bach a chanolig i gael mynediad mwy cyflym i arian a chymryd cyfleoedd y bydden nhw fel arall, efallai, yn eu colli. Mae’n golygu hefyd na fydd angen i berchnogion busnes ddefnyddio’u heiddo busnes neu eu cartrefi fel gwarant.

Gallai degau o filoedd o fusnesau elwa’n syth.

Gall busnesau bach a chanolig yn y DU fod yn gymwys i wneud cais.

Mwy o wybodaeth yma      
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Gorffennaf 2018