IUK yn Cyhoeddi Cyflymydd Buddsoddiad gwerth £6 Miliwn: Cystadleuaeth Arloesi mewn Meddygaeth Fanwl

Ar agor ar 23ain Gorffennaf,  2014 gall busnesau yn y DU wneud cais am gyfran o hyd at £6 miliwn o arian grant i gyfateb i fuddsoddiad ecwiti preifat ac ariannu gwaith arloesol mewn prosiectau meddygaeth fanwl.

Mae IUK yn diffinio meddygaeth fanwl fel ‘technoleg sy’n caniatáu diagnosis cynnar a chywir i drwytho triniaeth y claf, yn ogystal â bod therapïau wedi eu targedu ar gael’. Gall cynlluniau gynnwys profion clinigol gyda phobl am y tro cyntaf gan gynnwys astudiaethau prawf cysyniad ‘n o 1’ ac astudiaethau sylwadol gydag amcanion dadwneud risgiau wedi eu diffinio’n glir.

Cau am hanner dydd 26 Medi 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Gorffennaf 2018