IUK yn Cyhoeddi Cystadleuaeth Datblygu Cysylltiadau Cymunedol Gwledig Ymatebol y Fenter Ymchwil Busnesau Bychain

Mae arian yma ar agor i sefydliadau Prydeinig o unrhyw fath a maint, o unrhyw sector gan gynnwys busnesau a’r gymuned ymchwil er mwyn i fusnesau ac ymchwilwyr yn y DU ymgymryd â phrosiectau dichonolrwydd technegol a datblygiad/gwerthusiad prototeipiau sy’n anelu at frwydro yn erbyn unigrwydd. Dylai atebion alluogi cymunedau i helpu ei gilydd mewn ardaloedd sydd wedi eu hamddifadu’n ddigidol ac o ran trafnidiaeth.

Mae’r gystadleuaeth yn agor ar ddydd Llun, 16 Gorffennaf 2018 gyda dyddiad terfyn o hanner dydd ar 29 Awst 2018 ar gyfer cofrestru a dyddiad cau ar gyfer ceisiadau llawn am hanner dydd ar 5 Medi 2018.

 Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Gorffennaf 2018