Innovate UK yn cyhoeddi Benthyciadau Arloesi gwerth 10 Miliwn i FBC yn y DU: Gorffennaf 2018 Cystadleuaeth Agored

Nod y cynllun yw darparu cyllid i fusnesau sydd yn fforddiadwy, amyneddgar a hyblyg i brosiectau sydd â llwybr clir i lwyddiant masnachol.

Dylai prosiectau anelu at ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd (neu wneud defnydd newydd o'r rhai sy'n bodoli eisoes) y credir eu bod yn hynod flaengar o gymharu ag unrhyw beth tebyg yn y maes.

Cystadleuaeth yn agor 2 Gorffennaf 2018

Cofrestru 29 Awst 2018

Dyddiad Cau 5 Medi 2018.

 Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 3rd Gorffennaf 2018