Cynllun Rheoli Cynaliadwy, Cymru yn agor

Bydd y Cynllun Rheoli Cynaliadwy (26/7/18 - 06/09/18)  sy’n agor  yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer amryfal weithgareddau a fydd yn gwella’r ffordd y caiff ein hadnoddau naturiol eu rheoli. Bydd hynny, yn ei dro, yn cyfrannu at les ein cymunedau gwledig

Mae’r grant ar gael i amrywiaeth o unigolion a sefydliadau sy’n mynd ati i gydweithredu ar gynlluniau: 

  • BBaChau a busnesau mawr, sefydliadau addysg neu ymchwil 
  • ffermwyr, coedwigwyr, rheolwyr mathau eraill o dir 
  • grwpiau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys pob sefydliad anllywodraethol), cymdeithasau perchenogion, coetiroedd cymunedol, ac ymddiriedolaethau  
  • awdurdodau lleol.

Mae’r cynllun yn cynnig grantiau i grwpiau cydweithredol sy’n awyddus i wella’n hadnoddau naturiol a hefyd y manteision a ddarperir ganddynt; sydd am weithredu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i sicrhau bod busnesau a chymunedau’n fwy abl i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.  

Mwy o wybodaeth yma  

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Gorffennaf 2018