Dau ddyn o fusnesau yn Nhorfaen ar restr 2018 35 o dan 35 Wales Online

Llongyfarchiadau i Mark Hendy, 33 oed, Rheolwr AD yn Doncasters Group ym Mlaenafon a Chadeirydd Fforwm AD De Cymru ynghyd â Glenn White, rheolwr gyfarwyddwr Brew Monster o Gwmbrân sy’n 32 oed am gael eu rhestru ar restr 2018 Wales Online o 35 o ddynion busnes a phroffesiynol o dan 35 oed yng Nghymru.

 Mae’r fenter yn rhoi llwyfan i arddangos sêr economi Cymru ar draws amrywiaeth o sectorau.

Darllenwch fwy am Mark a Glenn a gwelwch y rhestr gyfan ar Wales Online

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Gorffennaf 2018