Busnes RWA Compliance ym Mlaenafon yn cefnogi disgyblion ysgol gynradd y dref yn eu paratoadau ar gyfer Wythnos Fenter

Mae busnesau ac ysgolion o bob rhan o Dorfaen yn gweithio gyda'i gilydd fel rhan o ail Wythnos Fenter ysgolion cynradd y fwrdeistref, sy'n digwydd rhwng dydd Llun 16 a dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018 ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Bydd pob ysgol sy'n cymryd rhan yn cael stondin i werthu eu cynnyrch i'r cyhoedd.

Mae RWA Compliance ym Mlaenafon, ymgynghoriaeth cydymffurfio blaenllaw o'r FCA yn y DU wedi ymuno ag Ysgol Treftadaeth Blaenafon a Reolir yn Wirfoddol i helpu a chefnogi disgyblion gyda'u hymdrechion ar gyfer Wythnos Fenter. Ymwelodd aelodau o dîm yr RWA â disgyblion yn ddiweddar yn yr ysgol sy'n adeiladu ar brosiect y llynedd o werthu pecynnau o hadau blodau.

Siaradodd tîm RWA â disgyblion o ddau ddosbarth am bwysigrwydd marchnata a brandio, rôl AD a meithrin cysylltiadau da mewn busnes yn ogystal ag esbonio sut i wneud cynhyrchion i sefyll allan yn y dorf.

Meddai Tom Wood, Prif Weithredwr RWA: “Fel busnes mae angen i ni fuddsoddi yn nyfodol ein tref, a'r plant hyn yw ein dyfodol. Mae'n bwysig eu bod yn dysgu sgiliau entrepreneuraidd yn ifanc iawn gan y bydd yn helpu i roi'r dechrau gorau posibl iddynt pan fyddant yn cychwyn ym myd gwaith.”

Meddai Charlie o flwyddyn 4: Rwy'n gyffrous iawn am y prosiect ac rwy'n edrych ymlaen at wneud a gwerthu ein cynnyrch. Dylai pobl brynu ein cynnyrch i helpu'r amgylchedd. Bydd hefyd yn helpu'r gwenyn ac yn atal prisiau bwyd rhag codi. "

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol dros fusnes, diwylliant, hamdden a thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. "Mae'n galonogol iawn clywed bod busnesau lleol fel RWA yn frwdfrydig dros sicrhau bod pobl ifanc yn dysgu am sgiliau busnes a'u bod yn neilltuo amser i ymweld ag ysgolion lleol. Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn lleoliad delfrydol i gynnal Wythnos Fenter ac rwy'n siŵr y bydd yn llwyddiant mawr. "

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Mehefin 2018