IUK yn Lansio dwy Gystadleuaeth Newydd ar gyfer Profiadau Ymdrwythol i Gynulleidfaoedd

Mae gan IUK hyd at £17 miliwn ar gael i’w fuddsoddi mewn prosiectau i brofi a chynhyrchu syniadau newydd ar gyfer profiadau ymdrwythol ar gyfer cynulleidfaoedd ac i weddnewid y diwydiannau creadigol.

Mae gan brofiadau ymdrwythol megis realiti rhithwir, estynedig a chymysg y potensial i chwyldroi sut mae pobl yn rhyngweithio gyda’r byd. Mae diwydiannau a allai elwa yn cynnwys hysbysebu a marchnata, pensaernïaeth, ffasiwn, ffilm a theledu, gemio, cyhoeddi, amgueddfeydd, a cherddoriaeth a’r celfyddydau perfformio.

Mae hyd at £16 miliwn ar gael i bedwar prosiect arddangoswr ar gyfer profiadau ymdrwythol gyda chynulleidfaoedd o fwy na 100,000 o bobl. Mae £1 filiwn pellach ar gael ar gyfer prosiectau cyfnod cynnar sy’n ceisio deall anghenion cwsmeriaid am brofiadau ymdrwythol a’r pecynnau sydd eu hangen i’w cyflenwi.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Mehefin 2018