Tesco Pont-y-pŵl yn ymuno ag Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn ar gyfer Wythnos Fenter Ysgolion Cynradd Torfaen

Mae busnesau ac ysgolion o bob rhan o Dorfaen yn gweithio gyda'i gilydd fel rhan o ail Wythnos Fenter ysgolion cynradd y fwrdeistref, sy'n digwydd rhwng dydd Llun 16 a dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018 ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Bydd pob ysgol sy'n cymryd rhan yn cael slot i werthu eu cynhyrchion i'r cyhoedd.

Mae Tesco Pont-y-pŵl wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-y-garn, Pont-y-pŵl i gydweithio. Bydd disgyblion o Flwyddyn 5 yn yr ysgol yn creu, marchnata a gwerthu cynnyrch y maent ar hyn o bryd yn y broses o'i ddatblygu. Dywedodd Jonathan Webb, athro yn yr ysgol, y bydd y cynnyrch hwn yn gynnyrch sydd "rhaid ei gael" gan bob siopwr yn y dref. "

Yn ogystal â rhodd o £50 i’r ysgol am y prosiect, mae, Tesco Pont-y-pŵl eisoes wedi croesawu disgyblion o’r ysgol i achlysur lansio’r bartneriaeth a chael eu tywys o amgylch y siop. 

Meddai Gaynor Phillips, Tesco Pont-y-pŵl “Fel un o archfarchnadoedd mwyaf blaenllaw'r gadwyn a busnes sydd wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau lleol, mae’n bleser gennym i ddangos ein cefnogaeth i fenter Wythnos Fenter Torfaen unwaith eto eleni, a helpu pobl ifanc i ddeall pa sgiliau y mae eu hangen i redeg busnes. 

Mae mwy o ymweliadau i'r disgyblion wedi'u cynllunio i'r siop yn yr wythnosau nesaf. Yn ystod eu hymweliad nesaf, byddant yn darganfod sut rydym yn gwneud ac yn gwerthu cynhyrchion pobi. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at ddarparu cefnogaeth a chymorth parhaus i'r plant wrth iddynt baratoi am yr Wythnos Fenter ym mis Gorffennaf. Mae'n amser cyffrous iawn. "

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mehefin 2018