Pro Steel Engineering yn cyfrannu defnyddiau i Ysgol Gynradd Garnteg ar gyfer prosiect Wythnos Menter Ysgolion Cynradd Torfaen

Mae busnesau ac ysgolion o bob rhan o Dorfaen yn gweithio gyda'i gilydd fel rhan o ail Wythnos Fenter ysgolion cynradd y fwrdeistref, sy'n digwydd rhwng dydd Llun 16 a dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018 ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Bydd pob ysgol sy'n cymryd rhan yn cael stondin i werthu eu cynnyrch i'r cyhoedd.Mae Pro Steel Engineering yn Y Dafarn Newydd wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Garnteg, Abersychan i weithio gyda'i gilydd. 

Mae Pro Steel Engineering yn fusnes gwaith dur strwythurol arbenigol sy'n gweithredu ar draws y DU ar brosiectau seilwaith proffil uchel, gan gynnwys Trawsnewid Parc Olympaidd y Frenhines Elizabeth, Ailddatblygu Eisteddle Dwyreiniol Stadiwm Twickenham a Gorsaf Bŵer Niwclear Hinkley Point C.  

Fe wnaeth Richard Selby, Cyfarwyddwr Pro Steel Engineering ymweld â'r ysgol yn ddiweddar i gwrdd â disgyblion a gweithio ar gynllun busnes gyda ffocws arbennig ar ddadansoddiad SWOT. Dywedodd "Mae'n gyffrous gweithio gyda disgyblion Ysgol Gynradd Garnteg a aeth ati’n effeithlon iawn i baratoi eu cynllun busnes. Edrychaf ymlaen at eu gweld yn cwblhau'r prosiect dros yr wythnosau nesaf. " 

Darparodd  Pro Steel Engineering hefyd baletau ail law i'r ysgol er mwyn i'r disgyblion eu datod a'u hailddefnyddio i greu cynhyrchion gardd. Yn ogystal â hynny, mae prentisiaid yn Pro Steel Engineering wedi gwneud nifer o botiau planhigion o ddur sgrap a fydd yn cael eu haddurno gan y disgyblion a'u gwerthu yn eu stondin yn ystod yr Wythnos Fenter ym mis Gorffennaf.

 Meddai Suzi Jones, athrawes yn yr ysgol "Rydyn ni wedi mwynhau gweithio ar y prosiect marchnad yn fawr, ac mae'r plant wrth eu bodd yn croesawi ymwelwyr i siarad â nhw. Dysgon nhw lawer gan Mr Selby, gan drafod sut i greu cynllun busnes a pha gynhyrchion i'w gwerthu. Rydym yn hynod gyffrous i wneud ein cynhyrchion a'u gwerthu ar ein diwrnod marchnad." 

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol dros fusnes, diwylliant, hamdden a thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen "Mae busnesau lleol fel Pro Steel Engineering yn creu argraff dda, fod mor hael o ran eu hamser ac o ran darparu deunyddiau ymarferol i'n hysgolion cynradd lleol wrth i'r Wythnos Fenter yng Ngorffennaf ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl agosáu. Gyda'u cymorth a'u cefnogaeth hwy, gall disgyblion iau yn y fwrdeistref ddechrau dysgu am fentergarwch a'r holl sgiliau sydd eu hangen i redeg busnes. "

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Mehefin 2018