Sesiwn galw heibio llwyddiannus ar gyfer Cychwyn Busnes Torfaen

Manteisiodd trigolion Torfaen ar sesiwn galw heibio am ddim ddydd Iau 17eg Mai i ddarganfod sut y gallant drawsnewid eu syniadau i mewn i fusnes. Fe'i cynhaliwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, Pont-y-pŵl gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Denodd y digwyddiad nifer o bobl a oedd yn awyddus i fynd ar drywydd eu breuddwydion entrepreneuraidd - o weithgynhyrchu cynhyrchion ymbaratoi i ddynion i greu dodrefn wedi'i uwchgylchu.

Yn ogystal â staff Economi a Mentergarwch Torfaen, roedd Busnes Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog wrth law i roi cyngor a chefnogaeth. 

Er mwyn helpu gyda'r agweddau ariannol pwysig ar sefydlu busnes, cafodd y rhai oedd yn bresennol hefyd y cyfle i gael gwybod mwy am Fenthyciad Cychwyn Busnes Torfaen. Mae Economi a Menter Torfaen yn gweithio gydag Undeb Credyd Gateway i gynnig hyd at £1,500 dros ddwy flynedd i fusnesau newydd a'r rhai sydd wedi bod yn masnachu am lai na blwyddyn.

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cefnogi Busnes ar gyfer Economi a Mentergarwch Torfaen “Mae faint sydd wedi troi fyny y prynhawn yma wedi bod yn wych ac rydym wrth ein bodd yn helpu cynifer o bobl i gymryd y camau nesaf wrth ddechrau busnes yn Nhorfaen. Mae'r Benthyciad Cychwyn Busnes yn enghraifft wych o sut y gall awdurdod lleol weithio gyda sefydliad ariannol fel Undeb Credyd Gateway i gyflwyno rhywbeth sy'n ystyrlon i'r gymuned fusnes. Gall y benthyciad helpu mewn amryw o ffyrdd - o brynu cynnyrch i helpu gyda marchnata ac mae'n syml iawn gwneud cais amdano. Rydym yn edrych ymlaen at ddilyn yr ymholiadau a chefnogi trigolion yr ardal gyda'u camau nesaf."

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol dros Fusnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen "Mae'n wych clywed bod y digwyddiad hwn wedi helpu pobl leol i gychwyn busnes a'u bod yn elwa o'r gefnogaeth busnes y gall Economi a Mentergarwch Torfaen ei gynnig. Dymunaf lwyddiant mawr i bob un o'r mynychwyr yn eu mentrau newydd."

Gall unrhyw un sydd am gael cymorth yn eu menter busnes newydd neu sydd eisiau gwybodaeth am Fenthyciad Cychwyn Busnes Torfaen gysylltu ag Economi a Mentergarwch Torfaen ar 01633 648371.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mehefin 2018