Lansio Her Werdd Loteri Cod Post 2018 ar gyfer Entrepreneuriaid gyda Syniadau i fynd i'r afael â Newid yn yr Hinsawdd

Cystadleuaeth yw Her Werdd y Loteri Cod Post sy'n gwobrwyo dyfeisiadau sy'n cyfuno chynaliadwyedd, entrepreneuriaeth a chreadigrwydd yn llwyddiannus. Mae'r beirniaid yn chwilio am gynhyrchion a gwasanaethau sy'n cyfrannu at ffordd o fyw ecogyfeillgar, sy'n lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn uniongyrchol ac yn sgorio'n uchel ar gyfleustra, ansawdd a dyluniad.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i syniadau addawol a chreadigol a fydd yn annog ac yn helpu i ddyfeisio cynhyrchion a gwasanaethau gwyrdd newydd gwych a threchu allyriadau CO2 a gellir eu rhoi ar y farchnad o fewn dwy flynedd.

Mae'r gystadleuaeth wedi ehangu eleni i ddod yn un o'r cystadlaethau cynaliadwyedd mwyaf yn y byd

Gwahoddir cyfranogiad gan egin entrepreneuriaid sydd yn 18 oed neu'n hŷn, a chanddynt syniad sydd ag ôl meddwl trwyadl

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin 2018.

Mwy o wybodaeth yma
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Mawrth 2018