Lansio Gwobr Dechnoleg ESTnetNG i Helpu Pobl Ifanc yng Nghymru i Wireddu Uchelgais Technolegol

Mae Gwobr Dechnoleg ESTnetNG yn ceisio helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymrwymiad, brwdfrydedd a diddordeb anhygoel ym maes technoleg i wireddu eu talent a’u huchelgais.

Mae’r wobr yn cynnig £2,000 o wobr am syniad neu fusnes, ond gall hefyd fod am brofiad a all helpu ymgeiswyr i wireddu eu huchelgais ym maes technoleg.

Mae’r wobr yn agored i unigolion 16-24 oed sy’n byw, yn astudio neu’n gweithio yng Nghymru ac sydd yn frwdfrydig dros dechnoleg.

Dyddiad cau:  29 Mawrth 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Mawrth 2018