Marchnad dan Do Eiconig Pont-y-pŵl i gynnal digwyddiad rhanbarthol Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnad Prydain

Ar 12fed Ebrill 2018, bydd digwyddiad rhanbarthol Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Marchnad Prydain (NABMA) yn cael ei gynnal ym Marchnad Dan Do eiconig Pont-y-pŵl (adeilad Jiwbilî) rhwng 10am a 3pm. Caiff ei gynnal gan y Tîm Economi, Mentergarwch ac Adnewyddu yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

 Mae’r digwyddiad hwn, sydd am ddim, yn agored i drefnwyr marchnadoedd - o Fwyd a Ffermwyr i Grefftau a Hen Bethau.

Bydd y rhaglen cynnwys cyflwyniad ar ddatblygiadau ym Mhont-y-pŵl, taith o gwmpas y farchnad a chyfle i ddysgu am ‘Ymgyrch Caru eich Marchnad Leol’ eleni, sy’n rhedeg o 17-31 Mai. Bydd diweddariadau polisi ar amrywiaeth eang o bynciau gan NABMA a Ffederasiwn Cenedlaethol Masnachwyr Marchnad (NMTF) hefyd yn cael eu darparu. At hyn, wrth i NABMA symud tuag at ddathlu ei ganmlwyddiant, bydd gweithdy rhyngweithiol ar gyfer gweithredwyr marchnadoedd i fwydo gwybodaeth i’r strategaeth a’r weledigaeth ar gyfer NABMA100.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Mawrth 2018