Innovate UK yn Lansio Cystadleuaeth Cyllid Sector Agored 2018 Gwerth £19 Miliwn

Mae Innovate UK (IUK) wedi lansio cystadleuaeth newydd i helpu busnesau i oresgyn y rhwystrau sy'n atal y newyddbethau a/neu'r syniadau neu gysyniadau mwyaf blaenllaw rhag cael llwyddiant masnachol. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n cael effaith economaidd sylweddol a / neu'n arwain at dwf busnes sylweddol, cynaliadwy, yn unol â Strategaeth Ddiwydiannol y llywodraeth.

Dylai prosiectau anelu at arwain at fasnachu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd (neu ddefnydd newydd o'r rhai sy'n bodoli eisoes) y credir eu bod yn sylweddol y tu i unrhyw beth tebyg sydd ar gael yn y maes, a'r rhai a fydd yn cael effaith economaidd. Rhoddir blaenoriaeth i'r cynigion hynny sy'n fwyaf tebygol o arwain at fanteision cynhyrchiant cynaliadwy neu i gael mynediad i farchnadoedd tramor newydd trwy dwf busnes a arweinir gan allforion.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i fusnesau bach a chanolig a chwmnïau mawr sydd wedi eu lleoli neu'n cynnal prosiect yn y DU. Gall cynigion ddod o unrhyw dechnoleg (gan gynnwys y diwydiannau celfyddydol, dylunio, cyfryngau neu greadigol) ac unrhyw ran o'r economi.

Mae’r gystadleuaeth yn cau am ganol dydd ar ddydd Mercher 9 Mai 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Mawrth 2018